สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)