พิธีมอบรางวัลจากการแข่งขัน ภายใต้โครงการ American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)

  • 19 ส.ค. 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลจากผลการแข่งขันในงาน ACAQLE Symposium ในหัวข้อ ซอร์ฟแวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล และ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสังคม โดยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันภายใต้โครงการ American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก จาก รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ Ms. Diana Johnson (Assistant Cultural Affairs Officer) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้งสองทีม

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

Ms. Diana Johnson (Assistant Cultural Affairs Officer) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย 

โดย ผู้ชนะรางวัล First Prize in Software/Programing/Data Analysis  ที่มีผลงานดีเด่นด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศ ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ ได้แก่ นายภาคภูมิ รุจิพรรณ และ นายรัตนธร เพ็ชรถม นักศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายภาคภูมิ รุจิพรรณ และนายรัตนธร เพ็ชรถม

นายภาคภูมิ รุจิพรรณ และ นายรัตนธร เพ็ชรถม

 และผู้ชนะรางวัล First Prize in Applications (Social Engagement, Awareness) ที่มีผลงานดีเด่นด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศในการต่อยอดสู่สังคม สร้างการมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ ด้านคุณภาพอากาศให้กับบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายอนัฟ ดามะยะ และ นายถาวร แสงสุวรรณ์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายอนัฟ ดามะยะ และ นายถาวร แสงสุวรรณ์