ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัลจากการแข่งขัน ภายใต้โครงการ American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)

  • 19 ส.ค. 2565 | 725

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลจากผลการแข่งขันในงาน ACAQLE Symposium ในหัวข้อ ซอร์ฟแวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล และ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสังคม โดยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากการแข่งขันภายใต้โครงการ American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก จาก รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ Ms. Diana Johnson (Assistant Cultural Affairs Officer) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้งสองทีม

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  

Ms. Diana Johnson (Assistant Cultural Affairs Officer) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย 

โดย ผู้ชนะรางวัล First Prize in Software/Programing/Data Analysis  ที่มีผลงานดีเด่นด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศ ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ ได้แก่ นายภาคภูมิ รุจิพรรณ และ นายรัตนธร เพ็ชรถม นักศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายภาคภูมิ รุจิพรรณ และนายรัตนธร เพ็ชรถม

นายภาคภูมิ รุจิพรรณ และ นายรัตนธร เพ็ชรถม

 และผู้ชนะรางวัล First Prize in Applications (Social Engagement, Awareness) ที่มีผลงานดีเด่นด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศในการต่อยอดสู่สังคม สร้างการมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ ด้านคุณภาพอากาศให้กับบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายอนัฟ ดามะยะ และ นายถาวร แสงสุวรรณ์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายอนัฟ ดามะยะ และ นายถาวร แสงสุวรรณ์

 


 

 

อ่านรายละเอียด

บรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” และผลการประกวดโครงการ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี 2565

  • 21 ก.ค. 2565 | 350

บรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” ปี 2565 และผลการประกวดโครงการเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จำนวน 4 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งสิ้น 160 คน

ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สดร. ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาต่อยอดและคิดค้นโครงการจากองค์ความรู้ที่ได้รับ และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดสภาพอากาศและคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศในชุมชน โดยกิจกรรมการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 

ในการแข่งขันในงานสัมมนาโครงการ “ACAQLE Symposium” ครั้งนี้ มีผลงานผ่านเข้ารอบนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล และแอปพลิเคชั่นหรือการประยุกต์ (โซเชียล/การมีส่วนร่วมการรับรู้)

ผลการประกวด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีดังนี้

#ประเภทโครงการ ซอฟต์แวร์/การเขียนโปรแกรม/การวิเคราะห์ข้อมูล
รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ "ช้างฝุ่น" โดยนักศึกษาจาก สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

1. นายภาคภูมิ รุจิพรรณ 
2. นายรัตนธร เพ็ชรถม 

รางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการ "การประเมินและทำนายความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น PM 2.5 โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Semtinal-5P ด้วย Machine Learning" โดยคณะนิสิตจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่
1. นายสุรศักดิ์ แก้วสมศรี


#ประเภทโครงการ แอปพลิเคชั่นหรือการประยุกต์ (โซเชียล/การมีส่วนร่วมการรับรู้)
รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ "รู้จักเขา รู้จักเรา เรารู้กัน เพื่อลมหายใจของทุกคน" โดยนักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่
1. นายอนัฟ ดามะยะ
2. นายถาวร แสงสุวรรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ จากโครงการ "White Heart Project พิชิตฝุ่น PM 2.5"โดยนักศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่
1. นางสาวอัสม๊ะ แนหะ
2. นางสาวฮาลีมะห์ เจ๊ะแม

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565 ในระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ได้รับคัดเลือกค่ะ

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/To6pBCS95SxedQm

อ่านรายละเอียด

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ ACAQLE ณ ศูนย์อเมริกันคอร์นเนอร์ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  • 20 มิ.ย. 2565 | 209

สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีแผนดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จำนวน 4 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกและการใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมถึงการอ่านค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และความตระหนักรู้เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ จนนำไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับชุมชน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งที่ 4 ณ American Corner Pattani ห้องสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สถาบันวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

รูปภาพเพิ่มเติม https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/NBbnR2SCbrknt3o

อ่านรายละเอียด
^