NK AQAAT

  • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา
  • 20 พ.ค. 2565

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา จ.หนองคาย เสนอแนวคิดการจัดทำเฟส NK AQAAT เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ค่าคุณภาพอากาศในจังหวัดหนองคาย