การจัดลำดับ

การจัดลำดับ

ลำดับ วัน-เวลา ชื่อจุดติดตั้ง PM2.5 (µg/m³)
1 27 พ.ย. 2565 15:32 น. รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร 37
2 27 พ.ย. 2565 15:32 น. รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) จ.กรุงเทพมหานคร 35
3 27 พ.ย. 2565 15:32 น. รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (1) จ.กรุงเทพมหานคร 23
4 27 พ.ย. 2565 15:32 น. รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (2) จ.กรุงเทพมหานคร 22
5 27 พ.ย. 2565 15:34 น. รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (1) จ.กรุงเทพมหานคร 21
6 27 พ.ย. 2565 15:34 น. รร.วัดโยธินประดิษฐ์ (1) จ.สมุทรปราการ 12
7 27 พ.ย. 2565 15:34 น. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ 11
8 27 พ.ย. 2565 15:33 น. รร.เสริมงามวิทยาคม (2) จ.ลำปาง 11
9 27 พ.ย. 2565 15:34 น. รร.วัดโยธินประดิษฐ์ (2) จ.สมุทรปราการ 11
10 27 พ.ย. 2565 15:32 น. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (ลานจอดรถ) จ.เชียงใหม่ 11
11 27 พ.ย. 2565 15:31 น. รร.บึงกาฬ (2) จ.บึงกาฬ 11
12 27 พ.ย. 2565 15:32 น. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. จ.เชียงใหม่ 10
13 27 พ.ย. 2565 15:33 น. รร.จอมทอง (2) จ.เชียงใหม่ 10
14 27 พ.ย. 2565 15:34 น. องค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี 10
15 27 พ.ย. 2565 15:30 น. รร.อุบลรัตน์พิทยาคม (2) จ.ขอนแก่น 8
16 27 พ.ย. 2565 15:31 น. รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) จ.ขอนแก่น 7
17 27 พ.ย. 2565 15:32 น. รร.หนองหานวิทยา (2) จ.อุดรธานี 6
18 27 พ.ย. 2565 15:30 น. รร.บึงกาฬ (1) จ.บึงกาฬ 6
19 27 พ.ย. 2565 15:33 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา 6
20 27 พ.ย. 2565 15:33 น. รร.หนองหานวิทยา (1) จ.อุดรธานี 5
21 27 พ.ย. 2565 15:33 น. รร.รามราชพิทยาคม (1) จ.นครพนม 5
22 27 พ.ย. 2565 15:33 น. รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (2) จ.หนองคาย 5
23 27 พ.ย. 2565 15:34 น. รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (1) จ.หนองคาย 4
24 27 พ.ย. 2565 15:30 น. รร.รามราชพิทยาคม (2) จ.นครพนม 4
25 27 พ.ย. 2565 15:32 น. รร.ขุนยวมวิทยา (2) จ.แม่ฮ่องสอน 2

หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัด ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565 15:32 น.

^