การจัดลำดับ

การจัดลำดับ

ลำดับ วัน-เวลา ชื่อจุดติดตั้ง PM2.5 (µg/m³)
1 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.รามราชพิทยาคม (2) จ.นครพนม 57
2 30 พ.ค. 2567 07:12 น. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จ.สงขลา 50
3 30 พ.ค. 2567 07:12 น. รร.จักรคำคณาทร (2) จ.ลำพูน 37
4 30 พ.ค. 2567 07:11 น. รร.วัดนวลนรดิศ (1) จ.กรุงเทพมหานคร 28
5 30 พ.ค. 2567 07:12 น. รร.สุวรรณารามวิทยาคม (1) จ.กรุงเทพมหานคร 27
6 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.เสริมงามวิทยาคม (2) จ.ลำปาง 26
7 30 พ.ค. 2567 07:12 น. รร.วัดนวลนรดิศ (2) จ.กรุงเทพมหานคร 26
8 30 พ.ค. 2567 07:12 น. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (ลานจอดรถ) จ.เชียงใหม่ 25
9 30 พ.ค. 2567 07:14 น. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ 24
10 30 พ.ค. 2567 07:12 น. รร.จอมทอง (2) จ.เชียงใหม่ 24
11 30 พ.ค. 2567 07:13 น. รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (1) จ.เชียงใหม่ 24
12 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร 23
13 30 พ.ค. 2567 07:14 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา 23
14 30 พ.ค. 2567 07:13 น. รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (1) จ.กรุงเทพมหานคร 23
15 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (2) จ.กรุงเทพมหานคร 22
16 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.วัดเขมาภิรตาราม (1) จ.นนทบุรี 22
17 30 พ.ค. 2567 07:12 น. รร.สุวรรณารามวิทยาคม (2) จ.กรุงเทพมหานคร 19
18 30 พ.ค. 2567 07:13 น. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. จ.เชียงใหม่ 18
19 30 พ.ค. 2567 07:13 น. รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) จ.กรุงเทพมหานคร 17
20 30 พ.ค. 2567 07:13 น. รร.ขุนยวมวิทยา (1) จ.แม่ฮ่องสอน 17
21 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.เสริมงามวิทยาคม (1) จ.ลำปาง 17
22 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) จ.ขอนแก่น 16
23 30 พ.ค. 2567 07:13 น. องค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี 14
24 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (1) จ.หนองคาย 14
25 30 พ.ค. 2567 07:08 น. รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (2) จ.หนองคาย 12
26 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (1) จ.หนองบัวลำภู 5
27 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (2) จ.หนองบัวลำภู 1
28 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (1) จ.กรุงเทพมหานคร 0
29 30 พ.ค. 2567 07:14 น. รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (2) จ.เชียงใหม่ 0

หมายเหตุ: ข้อมูลการตรวจวัด ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567 07:14 น.

^