ข่าวสาร

สดร. จับมือ อพวช. ร่วมขยายผลต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้คุณภาพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าฯ

  • 9 ก.ย. 2565 | 473

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมขยายผลต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพอากาศ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าฯ กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงขยายผล ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้และเฝ้าระวังด้านคุณภาพอากาศ และเชื่อมโยงสู่แนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในระดับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และผู้ที่สนใจ

  

คณะทำงานจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวตัอนรับ

   

คณะทำงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวภาพรวมและบรรยายโครงการ

ในการนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ อพวช. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมการประกอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย และวางแผนการกิจกรรมเผยแพร่การเรียนรู้ในพื้นที่ อพวช.

  

  

คณะทำงานจาก อพวช. ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติประกอบชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย

นอกจากนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และวางแผนจัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อมภายในพื้นที่จัดแสดงของ อพวช. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และคาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมทั่วไป

จุดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าฯ (อพวช.)

อ่านรายละเอียด

วิธีการ Config WiFi

  • 6 ก.ย. 2565 | 231

วิธีการ Config WiFi สำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ AirGradient Sensor Pro

1. เชื่อมต่อเครื่องวัดฝุ่นกับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

2. รอหน้าเครื่องแสดงไฟสีฟ้า

3. สแกน QR Code : Add to WiFi ด้านหลังเครื่อง

4. กด Configure WiF

5. เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

6. กรอกรหัสผ่าน

7. กด Save

8. เชื่อมต่อสำเร็จ

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพบรรยากาศความประทับใจกิจกรรมอบรมโครงการ AQAAT ภาคกลาง

  • 7 ก.ค. 2565 | 437

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ "Air Quality Awareness Raising under American-Thai Collaboration (AQAAT)" ให้แก่นักเรียนและครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความหนะหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนและครูเข้าใจกระบวนการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ การอ่านค่าและการวิเคราะห์ข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติในการดูแลและป้องกันสุขภาพจากปัญหาฝุ่นควันและขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียง

ในการนี้มีโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี

2. โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ

3. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

4. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

5. โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

7. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

9. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี

10. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถรับชมและดาวน์โหลดภาพความประทับใจได้ตามลิงค์นี้

https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/WEqg8oLdCbzWczL

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

https://drive.google.com/drive/folders/17YAVrxzyrKI1tLpgxYYf2-lyumIu4A57?usp=sharing

อ่านรายละเอียด

^