การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ชุมชน

PNKUS: Power of New Generation with Knowledge and Understanding Saves the Word

  • 8 ก.ค. 2565

PNKUS: Power of New Generation with Knowledge and Understanding Saves the Word  จาก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และ โรงเรียนสาธิต เกษตรฯ

อ่านรายละเอียด

T.P.N.S.L: Test PM Non pollution Situation Learn

  • 8 ก.ค. 2565

โครงการ T.P.N.S.L: Test PM Non pollution Situation Learn จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี และ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

อ่านรายละเอียด

Feel Fresh & Fine

  • 8 ก.ค. 2565

โครงการ Feel Fresh & Fine จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

อ่านรายละเอียด

DNAQ: Debsirinromklao and Nuannoradit Air Quality

  • 8 ก.ค. 2565

โครงการ DNAQ: Debsirinromklao and Nuannoradit Air Quality เพื่ออากาศดีๆ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

อ่านรายละเอียด

เฟรชชี่พร้อม

  • 8 ก.ค. 2565

โครงการเฟรชชี่พร้อม จากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม และ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

อ่านรายละเอียด

ต้นกล้าวัยใส มอบอากาศใหม่สู่ชุมชน

  • 20 พ.ค. 2565

โครงการต้นกล้าวัยใส มอบอากาศใหม่สู่ชุมชน จากโรงเรียนหนองหานวิทยาคม และ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา 

อ่านรายละเอียด
^