สแกนนคร Scan air

  • โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม และ โรงเรียนแวงพิทยาคม
  • 20 พ.ค. 2565

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม และ โรงเรียนแวงพิทยาคม เสนอแนวคิดการสื่อสารข้อมูลฝุ่นควัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมไปถึงการใช้ธงสีเตือนภัย เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนรับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศ