Air share (ร่วมสร้างอากาศดีๆ ร่วมกัน)

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
  • 16 พ.ค. 2565

ทีม เสริมเทพงามศิรินทร์
จากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง
และโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.เชียงใหม่
 
เสนอแนวคิด Air share (ร่วมสร้างอากาศดีๆร่วมกัน) คือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องของวิธีการดูคุณภาพอากาศจากเครื่อง Air Gradient ONE รวมทั้งการลดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นควันหรือมลพิษทางอากาศเบื้องต้นที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง