วิธีการ Config WiFi

  • 6 ก.ย. 2565

วิธีการ Config WiFi สำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ AirGradient Sensor Pro

1. เชื่อมต่อเครื่องวัดฝุ่นกับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

2. รอหน้าเครื่องแสดงไฟสีฟ้า

3. สแกน QR Code : Add to WiFi ด้านหลังเครื่อง

4. กด Configure WiF

5. เลือก WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

6. กรอกรหัสผ่าน

7. กด Save

8. เชื่อมต่อสำเร็จ