ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ ACAQLE ณ ศูนย์อเมริกันคอร์นเนอร์ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • 16 มิ.ย. 2565 | 93

สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีแผนดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จำนวน 4 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกและการใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมถึงการอ่านค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และความตระหนักรู้เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ จนนำไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับชุมชน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งที่ 3 ณ American Corner Yala สำนักวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/rCjLjTkTSW3Ff7m

อ่านรายละเอียด

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ ACAQLE ณ ศูนย์อเมริกันคอร์นเนอร์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • 22 พ.ค. 2565 | 76

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) วันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อเมริกันคอร์นเนอร์มหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://nc.narit.or.th/nextcloud/index.php/s/zC5Wywk7JtLbMD2

อ่านรายละเอียด

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมอบรม ACAQLE ณ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 29 เม.ย. 2565 | 79

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมอบรม ACAQLE ครั้งที่ 1 ณ คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2565 มาฝากค่า น้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้เลยค่าาา....
https://drive.google.com/drive/folders/1oazycBxbVNpiFlB267VxYNP8qdMkcFoD

อ่านรายละเอียด
^