ข่าวสาร

เริ่มแล้ว....โครงการ“American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ครั้งแรก 27-29 เมษา

  • 24 มี.ค. 2565 | 161

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ (American Corner Chiang Mai) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)” ให้แก่นิสิต/นักศึกษาที่สนใจ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกและการใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมถึงการอ่านค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และความตระหนักรู้เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ จนนำไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับชุมชน ในวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ American Corner Chiang Mai คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้องๆนักศึกษาคนไหนสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดพร้อมกรอกรายละเอียดการสมัครเลย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ภายในงานเราจะมีการฝึกประกอบเครื่องวัดคุณภาพอากาศอย่างง่าย โดยสามารถนำเครื่องมือที่ประกอบเองกลับไปใช้ได้เลย นอกจากนี้น้องๆยังสามารถสร้างสรรค์โครงการร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก NARIT และสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมลุ้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Thailand’s Science week 2022 ณ กทม.

อ่านรายละเอียด
^