จุดติดตั้ง

ลำดับ ชื่อจุดติดตั้ง ภูมิภาค จังหวัด
31 รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย
32 รร.หนองหานวิทยา (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี
33 รร.หนองหานวิทยา (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี
34 รร.หนองนางพิทยาคม (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย
35 รร.หนองนางพิทยาคม (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย
36 รร.รามราชพิทยาคม (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม
37 รร.รามราชพิทยาคม (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม
38 รร.วังหลวงพิทยาสรรพ์ (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย
39 รร.วังหลวงพิทยาสรรพ์ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย
40 รร.บึงกาฬ (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ
41 รร.บึงกาฬ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ
42 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (1) ภาคกลาง นนทบุรี
43 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (2) ภาคกลาง นนทบุรี
44 รร.วัดโยธินประดิษฐ์ (1) ภาคกลาง สมุทรปราการ
45 รร.วัดโยธินประดิษฐ์ (2) ภาคกลาง สมุทรปราการ
46 รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
47 รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
48 รร.สุวรรณารามวิทยาคม (1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
49 รร.สุวรรณารามวิทยาคม (2) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
50 รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
51 รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย (2) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
52 รร.วัดนวลนรดิศ (1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
53 รร.วัดนวลนรดิศ (2) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
54 รร.วัดเขมาภิรตาราม (1) ภาคกลาง นนทบุรี
55 รร.วัดเขมาภิรตาราม (2) ภาคกลาง นนทบุรี
56 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
57 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (2) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
58 รร.โพธินิมิตวิทยาคม (1) ภาคกลาง นนทบุรี
59 รร.โพธินิมิตวิทยาคม (2) ภาคกลาง นนทบุรี
60 รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
^