การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ชุมชน

โทรโข่ง

  • 20 พ.ค. 2565

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เสนอโครงการโทรโข่ง เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนรู้เท่าทันค่าฝุ่น

อ่านรายละเอียด

สแกนนคร Scan air

  • 20 พ.ค. 2565

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม และ โรงเรียนแวงพิทยาคม เสนอแนวคิดการสื่อสารข้อมูลฝุ่นควัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมไปถึงการใช้ธงสีเตือนภัย เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนรับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศ

อ่านรายละเอียด

Air share วังรามพิทยาคม

  • 20 พ.ค. 2565

ทีมวังรามพิทยาคาม จากโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ และ โรงเรียนรามราชพิทยาคม เสนอแนวความคิดการนำข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

อ่านรายละเอียด

NK AQAAT

  • 20 พ.ค. 2565

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา จ.หนองคาย เสนอแนวคิดการจัดทำเฟส NK AQAAT เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ค่าคุณภาพอากาศในจังหวัดหนองคาย

อ่านรายละเอียด

Adapts to Evolution Analysis

  • 16 พ.ค. 2565
Team Nang AQAAT นางอากาศ 
จาก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่
นำเสนอแนวคิด : Adapts to Evolution Analysis 
 
เป็นแนวคิดในการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการวิเคราะห์อุปกรณ์(เครื่องวัดคุณภาพอากาศ)เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาทั้งในด้านของHardware และ Solfware โดยในด้านของSolfwareจะเป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หลากหลาย ผ่านการใช้กระบวนการวิจัยมาวิเคราะห์การทำงานและพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
5 Step to evolution
STEP 1 : Knowledge Information การรู้จักและความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
STEP 2 : Analyze Information การวิเคราะห์ข้อมูล
STEP 3 : Adapt Information การประยุกต์ใช้ข้อมูล
STEP 4 : Method กระบวนการดำเนินงาน
STEP 5 : Results and Development ผลลัพธ์และการพัฒนาต่อยอด
 
อ่านรายละเอียด

การสื่อสารด้วยระบบ​ Line​ official​ account

  • 16 พ.ค. 2565
ทีม KhunKham
จากโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
 
เสนอแนวคิดการต่อยอดใช้ข้อมูลจากเครื่องวัดฝุ่นโครงการ AQAAT ผ่านการสื่อสารด้วยระบบ Line official account เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข้อมูลฝุ่นให้แก่ประชาชนทั่วไป
 
อ่านรายละเอียด
^