การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ชุมชน

Air share (ร่วมสร้างอากาศดีๆ ร่วมกัน)

  • 16 พ.ค. 2565
ทีม เสริมเทพงามศิรินทร์
จากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง
และโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.เชียงใหม่
 
เสนอแนวคิด Air share (ร่วมสร้างอากาศดีๆร่วมกัน) คือการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องของวิธีการดูคุณภาพอากาศจากเครื่อง Air Gradient ONE รวมทั้งการลดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นควันหรือมลพิษทางอากาศเบื้องต้นที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
 
อ่านรายละเอียด

School to Community

  • 16 พ.ค. 2565
ทีม HOTTIE (เรา มัน คน ฮอต)
จากโรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่
เสนอแนวคิด School to Community
 
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลวัดค่าฝุ่น PM จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในโครงการ AQAAT เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับรู้ข่าวสารผ่านทางเพจข่าวประจำอำเภอและช่วยกันป้องกันการเกิดฝุ่นPMและในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่น ให้นักท่องเที่ยวสามารถดูคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ต่างๆ และเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในวันที่มีคุณภาพอากาศดี
 
อ่านรายละเอียด

Phrao Project in school: การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

  • 16 พ.ค. 2565

Phrao Project in School: การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อสื่อสารและรายงานค่าฝุ่นควัน

โครงการภายใต้แนวคิดของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่

 

 

อ่านรายละเอียด

ชมรมยุวชนนักสืบ AQAAT

  • 16 พ.ค. 2565

ชมรมยุวชนนักสืบ AQAAT โครงการภายใต้แนวคิดของโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ชุมชน (LOCAL COMMUNITY)

  • 16 มี.ค. 2565

การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ชุมชนเป็นการนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศไปขยายผล โดยการประชาสัมพันธ์หรือการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในวงกว้างที่จะนำไปสู่การหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพตนเองจากภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก

อ่านรายละเอียด
^