จุดติดตั้ง

ลำดับ ชื่อจุดติดตั้ง ภูมิภาค จังหวัด
1 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือ เชียงใหม่
2 รร.แกน้อยศึกษา (1) ภาคเหนือ เชียงใหม่
3 รร.แกน้อยศึกษา (2) ภาคเหนือ เชียงใหม่
4 โรงเรียนพร้าววิทยาคม (1) ภาคเหนือ เชียงใหม่
5 รร.พร้าววิทยาคม (2) ภาคเหนือ เชียงใหม่
6 รร.แม่ริมวิทยาคม (1) ภาคเหนือ เชียงใหม่
7 รร.แม่ริมวิทยาคม (2) ภาคเหนือ เชียงใหม่
8 รร.จอมทอง (1) ภาคเหนือ เชียงใหม่
9 รร.จอมทอง (2) ภาคเหนือ เชียงใหม่
10 รร.ขุนยวมวิทยา (1) ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน
11 รร.ขุนยวมวิทยา (2) ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน
12 รร.จักรคำคณาทร (1) ภาคเหนือ ลำพูน
13 รร.จักรคำคณาทร (2) ภาคเหนือ ลำพูน
14 รร.เสริมงามวิทยาคม (1) ภาคเหนือ ลำปาง
15 รร.เสริมงามวิทยาคม (2) ภาคเหนือ ลำปาง
16 รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (1) ภาคเหนือ เชียงใหม่
17 รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (2) ภาคเหนือ เชียงใหม่
18 รร.ฝางชนูปถัมภ์ (1) ภาคเหนือ เชียงใหม่
19 รร.ฝางชนูปถัมภ์ (2) ภาคเหนือ เชียงใหม่
20 รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ (1) ภาคเหนือ เชียงใหม่
21 รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ (2) ภาคเหนือ เชียงใหม่
22 รร.แวงพิทยาคม (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
23 รร.แวงพิทยาคม (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
24 รร.อุบลรัตน์พิทยาคม (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
25 รร.อุบลรัตน์พิทยาคม (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
26 รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู
27 รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองบัวลำภู
28 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
29 รร.ศรีกระนวนวิทยาคม (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
30 รร.ปทุมเทพวิทยาคาร (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย
^